Historia

Historia 2 lutego 2008 wyświetleń: 8887

Historia Prowincji

Krótki zarys historyczny Prowincji NSPJ

  1. Związki Towarzystwa Chrystusowego z Emigracją Polską w Wielkiej Brytanii zapoczątkowane zostały jeszcze przed II wojną światową. W 1938 roku Sługa Boży ks. kard. August Hlond, mianował ks. Władysława Staniszewskiego Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Wkrótce do pomocy przy Kościele M. B. Częstochowskiej przybyło dwóch braci chrystusowców.

  2. Po II wojnie na Wyspach Brytyjskich od maja 1946 r. do 1948 r., w obozie wojskowym w Szkocji posługę duszpasterską pełnił ks. Antoni Żmija. W latach 1947 - 1948 r. w Londynie przebywał ks. Cz. Pawlak. W duszpasterstwie zaangażowani byli również dwaj bracia zakonni.
  3. Od września 1962 r. pracę duszpasterską podjęli kapłani, którzy wstąpili do zgromadzenia poza granicami kraju i ukończyli studia w polskim seminarium w Paryżu i w Rzymie. Pierwszym był ks. A. Michałowski. Po nim kolejno ks. S. Krupa oraz nieżyjący już śp. ks. B. Szykulski.
  4. PROWINCJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA została formalnie erygowana dekretem przełożonego generalnego Czesława Kamińskiego z dnia 2.02.1978 r.
  5. Zgodnie z lokalnym prawem angielskim osobowość prawną na terenie Wielkiej Brytanii otrzymaliśmy 4.03.1988 roku. Jesteśmy zarejestrowani jako organizacja charytatywna (charity) o nazwie SOCIETY OF CHRIST GREAT BRITAIN - Reg. Charity No. 298723.
  6. 23 sierpnia 1996 roku dekretem ks. Tadeusza Winnickiego, Przełożonego Generalnego, księża pracujący w Republice Południowej Afryki zostali przyłączeni do Prowincji NSPJ.

  7. Od października 1997 roku opieką duszpasterską otoczyliśmy Polaków mieszkających na Islandii.
  8. Od września 2007 roku opieką duszpasterską otoczyliśmy Polaków mieszkających w Irlandii Północnej.

 
ost. aktualizacja: 2008-02-28

SOCIETY OF CHRIST GREAT BRITAIN PROVINCIAL HOUSE

18 Carlton Road Manchester
M16 8BB Great Britain
2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne