Zmarli

Śp. ks. Czesław Osika SChr

Dnia 25 lipca 2014 r. odszedł do Pana śp. ks. Czesław Osika SChr - wieloletni duszpasterz Polaków w Anglii.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Czesława odbędą się 31 lipca 2014 r. (czwartek) w Siedliskach k. Bobowej. Msza Święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14.00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach 88 (kod: 38-324). Bezpośrednio po Eucharystii liturgia pogrzebowa i odprowadzenie ciała śp. ks. Czesława na miejsce oczekiwania na Zmartwychwstanie.

Śp. ks. Czesław Osika urodził się 20 czerwca 1952 r. w m. Sędziszowa. W 1971 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego, zaś dozgonną profesję zakonną złożył 17 kwietnia 1977 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął  31 maja 1978 r. w Archikatedrze Poznańskiej z rąk Ks. Bpa Mariana Przykuckiego. Po świeceniach pracował w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie i Parafii pw. św.  Katarzyny w Goleniowie.
W 1982 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w Anglii. Pełnił posługę kapłańską w następujących ośrodkach duszpasterskich Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii: Manchester, Liverpool, High Wycombe i Aylesbury, Londyn, Dunstable, Laxton Hall. W strukturach Prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (obejmującej Wyspy Brytyjskie) pełnił odpowiedzialne urzędy: radnego prowincji, wiceprowincjała, prowincjała. Uczestniczył w Kapitułach Generalnych Towarzystwa Chrystusowego. W ostatnim czasie, z charakterystycznymi dla siebie poświęceniem i pogodą ducha,  pełnił posługę w Parafii pw. św. Jana Ew. w Londynie. Od kilku dni przebywał na wakacjach w Polsce. Zmarł 25 lipca 2014 r.

Prosimy Chrystusa Pana, by śp. ks. Czesławowi dał udział w chwale swojego Zmartwychwstania.

18 lutego 2015

Śp. ks. Józef Gula SChr

Uroczystości pogrzebowe zmarłego przed tygodniem (21 września) naszego współbrata śp. ks. Józefa Guli odbędą się 8 października (poniedziałek) w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Londynie na Putney. Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. abpa Szczepana Wesołego rozpocznie się o godz. 10.30.  Po Mszy Świętej ostatnie pożegnanie w krematorium. Prochy śp. ks. Józefa Guli zostaną złożone w krypcie kościoła na Putney.

Ks. Józef Zbigniew Gula SChr urodził się 21 sierpnia 1926 r. w Lublinie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 20 września 1947 r. w Puszczykowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września 1948 r. w Puszczykowie, zaś dozgonną 29 września 1951 r. w Poznaniu. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1953 r. z rąk ks. bpa Herberta Bednorza w Poznaniu.

Po święceniach pracował jako wykładowca patrologii w Seminarium w Ziębicach. Od 1956 roku był duszpasterzem w Naramowicach, następnie w parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie i od 1958 roku w Sarbii.

W 1959 r. wyjechał do Australii, gdzie był jednym z pionierów duszpasterstwa polonijnego chrystusowców. Pracował w ośrodkach duszpasterskich: Cardiff, Bankstown i Morwell. Był przełożonym okręgowym kapłanów Towarzystwa Chrystusowego w Australii. Głosił Misje przed uroczystościami Tysiąclecia Chrztu Polski we wszystkich ośrodkach polskich w Australii i na Tasmanii.

Od 1969 r. był duszpasterzem Polaków w Wielkiej Brytanii, gdzie organizował struktury Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez trzynaście lat był przełożonym tej prowincji. Był proboszczem w parafii Lampeter (Walia), Newcastle-upon-Tyne i London - Wimbledon. Jego staraniem kupiono kościół w Londynie w dzielnicy Putney.

Do 1987 roku był proboszczem w Londynie – Putney, a potem rezydentem w tej parafii, pomagając w pracy duszpasterskiej.

W 1992 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Londyńskim uzyskując tytuł doktora filozofii. Był wykładowcą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

18 lutego 2015

Śp. ks. Sylwester Krupa SChr

Dnia 17 października 2010 r., w szpitalu w Manchester zmarł nasz współbrat ks. Sylwester Krupa SChr.

Pogrzeb śp. ks. Sylwestra Krupy odbędzie się w 5 listopada 2010 r (piątek) o godz. 12.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Manchester. Ciało zostanie złożone na Cmentarzu Południowym w Manchester.
RIP!

Śp. ks. Sylwester Krupa urodził się 25 lutego 1928 r. w m. Sołonka. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 16 października 1952 r. Dnia 21 października 1953 r. w Hesdigneul-lès-Béthune (Francja) złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 21 października 1956 r. Od 1957 r. studiował w Rzymie, gdzie dnia 28 października 1962 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1963 r. pełnił misję Towarzystwa we Francji: Bruay-en-Artois, natomiast od 1974 r. w Anglii: Dunstable, Kidderminster, Northwich, Devon, Ilford, Newcastle Upon Tyne. Od 2007 r. rezydował w domu Towarzystwa w Manchester.

18 lutego 2015

Śp. ks. Bogdan Szykulski SChr

Zm. 08. 01. 1977 w Great Missenden 30 września 2009

Śp. ks. Jan Westfal SChr

zm 24. 10. 1999 w RPA 30 września 2009

Śp. ks. Jan Wypart SChr

11. 06. 1963 - 06. 06. 1998

W sobotę 6 czerwca 1998 roku, kiedy trwały w Poznaniu uroczystości pogrzebowe śp. ks. Władysława Przybylskiego, ks. Jan jechał samochodem z Krzelkowa do Ziębic na spotkanie dziekańskie. Niestety, na spotkanie w Ziębicach już nie dojechał. Zginął w wypadku samochodowym - za cztery dni skończyłby 35 lat.
Ks. Jan Wyparł urodził się 11 czerwca 1963 roku w Środzie Śląskiej, syn Czesława i Zofii z Gołębiowskich. Ochrzczony został 14 lipca w rodzinnej parafii w Szczepanowie k. Środy Śl. Tam ukończył szkołę podstawową będąc równocześnie ministrantem. Następnie naukę kontynuował w Zespole Szkół Elektronicznych, Liceum Zawodowym we Wrocławiu, którą kuończył egzaminem maturalnym w 1982 roku. W tym samym roku, 14 sierpnia wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego i 28 września 1982 roku rozpoczął kanoniczny nowicjat w Kiekrzu. Pierwszą profesję zakonna złożył w Kiekrzu 29 września 1983 roku. Następnie rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne, a potem czteroletnie teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Studia ukończył ze stopniem magisterskim uzyskanym na KUL, na podstawie pracy: „Polacy w Szwecji do 1939 r". Profesję dozgonną złożył 10 kwietnia 1988 roku w Poznaniu. W następnym dniu przyjął z rąk bpa St. Napierały święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z tych samych rąk 16 maja 1989 roku.

Po święceniach przez dwa lata pracował jako wikariusz na parafii w Stargardzie Szczecińskim. Następnie został przez przełożonych skierowany do duszpasterskiej pracy polonijnej w Wielkiej Brytanii. Najpierw pracował przez dwa lata w polskiej parafii w Manchester, potem przez rok w Southampton i w 1993 roku został proboszczem w High Wycombe. Po trzech latach pracy za granicą przyjechał do Poznania, gdzie wziął udział w miesięcznej probacji zakonnej, zakończonej rekolekcjami. W duszpasterskiej pracy w Wielkiej Brytanii cieszył się uznaniem środowisk polskich i polonijnych.

21 listopada 1997 roku został odwołany z pracy polonijnej i skierowany został do pomocy duszpasterskiej w parafii Serca P.J. w Szczecinie. W kwietniu 1998 roku, z związku z chorobą proboszcza w Krzelkowie, podjął się pełnić tam obowiązki proboszcza. Niestety, w Krzelkowie pracował zaledwie niecały miesiąc, kiedy nagła śmierć wyrwała go z grona duszpasterzy.

Uroczystości pogrzebowe, które zgromadziły wielu kapłanów i wiernych odbyły się najpierw w Krzelkowie, a potem w rodzinnym Szczepanowie. W piątek, 12 czerwca w Krzelkowie uroczystościom przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki TChr, a homilię wygłosił sekretarz generalny ks. Edward Strycharz TChr. Następnie zwłoki śp. ks. Jana zostały przewiezione do Szczepanowa,   gdzie   następnego   dnia   uroczystościom   pogrzebowym przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Antoni Klein TChr, a homilie wygłosił ks. Jacek Kochaniak TChr. Ks. Jan Wyparł spoczął wśród kapłanów pochowanych przy kościele parafialnym.

Dobry Jezu a nasz Panie - Daj mu wieczne spoczywanie

Ks. Bernard Kołodziej TChr

7 kwietnia 2008

Śp. ks. Zygmunt Jędrzejczak SChr

11. 11. 1933 - 07. 04. 2001

Urodził się 11.11.1933 w Rzeczycy Ziemiańskiej, ziemia lubelska, jako syn Klemensa i Apolonii z Zbęków.
W 1950 roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
W latach 1950 - 1952 kończy Niższe Seminarium w Ziębicach.
Studia filozoficzne i teologiczne odbywa w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

Profesję wieczystą złożył w Towarzystwie Chrystusowym w 1955 roku.
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Baraniaka w Poznaniu dnia 20.04. 1958 roku.

Po święceniach kapłańskich pracował przez rok czasu jako Socjusz nowicjuszy w Bydgoszczy i w Morasku, następnie przez dwa lata jako wikariusz w Goleniowie i rok jako wikariusz w Szczecinie. Od 1962 do 1970 pełni funkcję Ekonoma Generalnego Towarzystwa Chrystusowego.

Dnia 08.11.1972 wyjeżdża do pracy duszpasterskiej wśród Polaków na Emigracji do Wielkiej Brytanii.
Pracuje po przyjeździe do Wielkiej Brytanii jako wikariusz w Manchester, a po śmierci ks. Prałata Jana Basa z dniem 01.09.1976 zostaje proboszczem w Manchester do listopada 1983 roku. Tu też obchodzi swój srebrny jubileusz kapłaństwa. W parafii Manchester rozbudowuje plebanię i salę parafialną.

W 1976 zostaje wybrany Delegatem z Prowincji Wielkiej Brytanii na VI Kapitułę Generalną w Poznaniu, w której bierze udział. Od 1976 do 1983 pełni obowiązki ekonoma Prowincji N.S.P.J. w Wielkiej Brytanii.

Następnie pracuje jako pomocnik duszpasterski w Dunstable od 15.05.1984 do 30.09.1985. Od 01.10.1985 do 25.09.1992 pracuje jako proboszcz w Newcastle upon Tyne.
Od października 1992 roku zostaje rezydentem w parafii Manchester, gdzie dalej w miarę możliwości pomaga w pracy duszpasterskiej.

Na początku października 1999 roku poddaje się operacji języka (nowotwór złośliwy), i już nie dochodzi nigdy do pełni sił . Po długich cierpieniach, nigdy nie narzekając na swoją chorobę odchodzi do Pana po wieczną nagrodę w 68 roku życia i w 43 roku posługi kapłańskiej dnia 07 kwietnia 2001 w szpitalu w Manchester.
Niech Dobry Bóg będzie dla niego pełnią szczęścia i obdarzy go swoim zbawieniem. 

Ks. Czesław Osika SChr

7 kwietnia 2008
Wszystkich rekordów: 7

SOCIETY OF CHRIST GREAT BRITAIN PROVINCIAL HOUSE

18 Carlton Road Manchester
M16 8BB Great Britain
2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne