Czytelnia

Czytelnia 12 maja 2016 wyświetleń: 951

Odezwa do Współbraci 2016

 

SOCIETY OF CHRIST                                                                                        Province of Sacred Heart in Great Britain                                                                      Reg. Charity No. 298723                                                                                                               Fr. Wojciech Świątkowski SChr                                                                    Provincial Superior                                                                                                                    18 Carlton Road, Manchester M16 8BB                                                                   tel. 0161 2099251;   e-mail: prowincjał@tchr.org.uk

 

ODEZWA DO WSPÓŁBRACI

 

Manchester 27.04.2016

 

 

Drodzy Współbracia!

 

W kontekście głębokich przemian społeczno-kulturowych oraz przeżywanego obecnie Roku Miłosierdzia, podjęliśmy wspólnotową refleksję nad tematem, wskazanym przez Przełożonego Generalnego ks. Ryszarda Głowackiego TChr: „Możliwości personalne Towarzystwa Chrystusowego wobec potrzeb i wyzwań duszpasterskich współczesnej migracji”. 

 

Podczas obrad Kapituły uświadomiliśmy sobie, że wobec powierzonych nam wspólnot parafialnych, mamy coraz bardziej być sługami Miłosierdzia. Jako kapłani Towarzystwa Chrystusowego, idąc drogą naśladowania Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie chcemy ubogacać życie wspólne poprzez miłosierdzie osobiście doświadczone i wzajemnie dzielone. obecnym czasie jeszcze bardziej niż minionych latach potrzebujemy tego, co św. Jan Paweł II nazwał „wyobraźnią miłosierdzia”. W naszym powołaniu zakonnym i kapłańskim „wyobraźnia miłosierdzia” winna kształtować odniesienie do Współbraci i emigrantów.

 

Jesteśmy świadomi, że w sytuacji, w której możliwości personalne naszej wspólnoty zakonnej stają się coraz bardziej ograniczone, a potrzeby i wyzwania duszpasterskie na rzecz naszych Rodaków systematycznie się powiększają, potrzebujemy wskazań, które pomogąnam w realizacji naszego charyzmatu, jaki Bóg dla nas zamierzył i do czego nas powołał. Niech jedno z nich, autorstwa naszego Założyciela, sługi Bożego Kardynała Augusta Hlondabędzie szczególną pomocąChciałbym każdemu z chrystusowców powiedzieć i każdego z was prosić, byście nigdy nie spuszczali z oczu świętości i ważności potulickiej sprawy. Wszystko uczynić, by włączenie się waszego Towarzystwa w życie Kościoła było pełne i bezwzględne. (Ustawy i Dyrektorium, Natura, cel i Duch, roz. I)

 

Z całą mocą chcielibyśmy Wam powiedziećże świętość życia, wspólnota promieniującamiłosierdziem oraz pełnienie misji w Kościele w duchu Towarzystwa są dla nas sprawami fundamentalnymi. Jest rzeczą niezwykle ważną, aby w obecnej sytuacji nie utracić nadziei, lecz z wiarą i ufnością wypełniać powierzone nam zadania. 

 

Pragniemy Was wszystkich i siebie nawzajem zachęcić - aby pomimo osobistych słabości z głębokim zaufaniem w moc Bożego miłosierdzia – kontynuować misje głoszenia Ewangelii naszym Rodakom mieszkającym w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii.

 

Uczestnicy Kapituły, przesyłają wszystkim Współbraciom pracującym na terenie naszej Prowincji, serdeczne pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa Bożego.

 

Niech Miłosierny Bóg, dodaje nam wszystkim sił do podejmowania nowych zadań na Jego chwałę i ku zbawieniu powierzonych nam wspólnot.

W imieniu Współbraci zebranych na IX Kapitule Prowincjalnej

 

………………………………….

Ks Wojciech Świątkowski TChr

prowincjał

 

aktualizowano: 2016-05-12

SOCIETY OF CHRIST GREAT BRITAIN PROVINCIAL HOUSE

18 Carlton Road Manchester
M16 8BB Great Britain
2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne