Domy

Domy 15 lutego 2008 wyświetleń: 6331

Manchester

Miss Krysia Majewska - Dyrektor
Mrs Linda Jackson - Manadzer
Ks. Edward Soska SChr - Kapelan

DOM POLSKI
18 Carlton Road
MANCHESTER
M16 8BB

tel. 00 44 161 226 1836
fax. 00 44 161 226 8033

strona internetowa: www.tchr.org.uk

 

HISTORIA DOMU POLSKIEGO

Zaczęło się od wizytacji generalnej ks. Edwarda Szymanka, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego  w roku 1986 , który w dekrecie powizytacyjnym polecił nam postarać się o osobowość prawną w tym kraju. Ówczesny przełożony prowincji ks. Jan Wojczyński ze swoją radą w osobach ks. Romana Wernera i ks. Stanisława Leniarta  rozpoczęli starania  o rejestrację zgromadzenia w Charity Commission za pośrednictwem adwokata Rogera Colling i jego sekretarki Eileen Borowicz, oddanego przyjaciela i dobrodziejki naszego zgromadzenia.  Charity Commission zatwierdziła 4 marca 1988 roku nasze zgromadzenie w tym kraju jako instytucję charytatywną. Na podstawie  statutu  zobowiązujemy się  między innymi do  przyjścia z pomocą ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym pochodzenia polskiego w Wielkiej Brytanii. Pragnęliśmy w ten sposób  odpowiedzieć na coraz to większe potrzeby ludzi starszych w naszej polskiej wspólnocie w Manchester i okolicy.  Wielu naszych rodaków było skazanych na pobyt w angielskich domach opieki.

W dniu 31 października 1988 r. został kupiony dom od Pani Stefanii Coner w dzielnicy Whalley Range, niedaleko Domu Kombatanta. Należy podkreślić, że nabycie tej posiadłości było możliwe dzięki wyjątkowej życzliwości byłej właścicielki p. Stefanii Coner i jej rodziny p. Pawlików, doceniających nasze wysiłki stworzenia w tym domu ośrodka pełnej opieki dla naszych rodaków. Prace nad adaptacją domu do nowych potrzeb rozpoczęły się  w lutym 1989 r. pod nadzorem ks. Tadeusza Zachary. Aby zorganizować ośrodek pełnej opieki w nowo zakupionym domu należało przejść przez różne stopnie inspekcji i spraw legalnych związanych ze ścisłymi wymaganiami władz lokalnych. Chodziło o to, aby większość pokoi było pojedynczych, aby była na miejscu kaplica, a całe górne piętro było przeznaczone dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które miały pracować w tym domu.  Po wyjeździe ks.Tadeusza Zachary do Londynu ks. prowincjał Jan Wojczyński  przejął kierownictwo prac w domu i razem z siostrami przygotował dom do ostatecznej inspekcji i zatwierdzenia przez Manchester City Council, które nastąpiło 12 grudnia 1989 roku. Uroczyste poświęcenie Domu Polskiego odbyło się w  uroczystość Chrystusa Króla 26 listopada 1989 roku. Dokonał tego  ks . biskup Szczepan Wesoły , delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, przy udziale wielu zaproszonych gości.

Pierwsi pensjonariusze przybyli już 16 listopada 1989 r. z Domu Słonecznej Starości p.Rzepów z Buxton. Byli to p. Stefan i Waleria Zujartowscy oraz p.Adam Grzanowski. Inni zostali przyjęci w grudniu 1989 r. oraz na początku następnego roku. Dom mógł przyjąć 13 osób, obecnie mamy rejestrację na 14 łóżek w 13 pokojach; 12 pojedynczych i jednym dwu - osobowym.  Pierwszą kierowniczką mianowaną przez władze socjalne została s. Canisia Piękniewska,  a po niej objęła tę funkcję  s. Samuela  Pierzyna.  Ważną datą dla Domu Polskiego był dzień 6 marca 1990 r. kiedy ks. dr.  Bogusław Nadolski, ówczesny przełożony generalny, poświęcił kaplicę pod wezwaniem św. Józefa. W tej uroczystości wzięli udział księża prowincji, którzy przybyli na dzień skupienia do Manchester.                                                                                                   Uroczyście Dom Polski obchodził swoje 5-lecie 20 listopada 1994 r. z udziałem ks. biskupa Szczepana Wesołego i licznie przybyłych zaproszonych gości.  W lipcu 2004 roku uczczono uroczyście 15-lecie Domu Polskiego. Ks. arcybiskup Szczepan  Wesoły przewodniczył dziękczynnej Mszy świętej koncelebrowanej przed domem, w której uczestniczyło wielu zaproszonych naszych przyjaciół i dobrodziejów.  Po odejściu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla  31 stycznia 2001 roku , od 5 kwietnia 2002 roku w Domu Polskim rozpoczęły pracę  Siostry Albertynki z prowincji poznańskiej. Pierwsze Siostry Albertynki, które przybyły z Polski to: s. Wita Talarowska (przełożona), s. Elżbieta Dudzińska i s. Aleksandra  Kajut.  Po ich powrocie do Polski  pracowały w rożnych okresach czasu: s.Hanna Bielik, s. Joanna Wiczyńska , s. Chrystiana Bieda,  s. Andżelika Mrugowska, s. Anna Kocińska.  W sierpniu  2011 roku po wyjeździe Sióstr Albertynek na prośbę ówczesnego prowincjała ks. Andrzeja Zuziaka  powróciły do Domu Polskiego Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.   Panią Annę Szczęsną  na stanowisku managera  ( dawniej officer in charge) zastąpiła p. Maria  Bosiacka, a po niej p. Janina Ciesielska. Obecnie pełni tę funkcję p. Linda Jackson. Kapelanem Domu Polskiego jest ks. Edward Soska TChr. Dwa lata dyrektorem obu domów opieki prowadzonych przez Towarzystwo Chrystusowe  był ks Włodzimierz Pająk TChr.,  a po 17 latach  pełnienia tej funkcji przez ks. Jana Wojczyńskiego TChr.,  od  września  2008 roku przejęła te obowiazki   p. Krysia Majewska. Dom Polski  przy końcu tego roku  obchodzić będzie 25 rocznicę otwarcia.
( tekst zredagowany 6.3.2014 roku)

Ks. Jan Wojczyński TChr.

aktualizowano: 2014-12-16

SOCIETY OF CHRIST GREAT BRITAIN PROVINCIAL HOUSE

18 Carlton Road Manchester
M16 8BB Great Britain
2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne