Domy

Domy 31 października 2009 wyświetleń: 1353

Misja Naszych domów

Misją Domu Polskiego w Manchester i domu Jasna Góra w Huddersfield jest wszechstronna pomoc ludziom polskiego pochodzenia, steranych wiekiem i przeżyciami wojennymi, często pozbawionych własnej rodziny, którzy ze względu na wiek czy chorobę potrzebują opieki.

Realizując te zadania staramy się zapewnić mieszkańcom tych domów całodobową fachową opiekę oraz odpowiedzieć na codzienne potrzeby życiowe i otoczyć ich opieką medyczną i pielęgnacyjną. Podejmujemy nieustannie wysiłki, aby w tych domach panowała atmosfera rodzinności, wzajemnego szacunku i życzliwości.

Dla zapewnienia duchowej pomocy naszym podopiecznym, w każdym z tych domów znajduje się kaplica, gdzie mogą spotkać się z Bogiem na modlitwie osobistej, uczestniczyć w codziennie sprawowanej Eucharystii oraz korzystać z posługi sakramentalnej i rozmowy z księdzem polskim.

W trosce o to, aby rezydenci, których całe życie zakorzenione było w polskości, czuli się dobrze, tworząc w tych domach, jakby skrawek Ojczyzny, obsługuje ich personel posługujący się językiem polskim, kultywowane są tradycje narodowe, a także liturgia sprawowana jest w języku ojczystym. Mają oni również możliwość oglądania polskiej telewizji, czytania Dziennika Polskiego oraz innych polskich czasopism i książek.

Państwowe władze lokalne, w swoich sprawozdaniach pokontrolnych wystawiają dobrą opinię o świadczonych usługach w naszych domach i przestrzeganiu w nich obowiązujących standardów, co niewątpliwie jest zasługą dyrekcji, sióstr i personelu świeckiego posługującego na rożnych stanowiskach pracy. Również rodziny naszych pensjonariuszy bardzo często wyrażają swoje uznanie i wdzięczność za opiekę nad ich bliskimi, co jest dla nas bardzo znaczące i mobilizujące.

Prowincja Najświętszego Serca Pana Jezusa, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, która jest właścicielem tych domów, serdecznie dziękuje za zaufanie wszystkim tym, którzy wybrali nasze domy jako życiową przystań na trudnym etapie życia. Wdzięczność należy się również Pracownikom, Dobroczyńcom i Przyjaciołom, bez których działalność tych domów byłaby niemożliwa.

Bogu niech będą dzięki za to, że wspiera nas swoją łaską we wspólnym prowadzeniu pięknego dzieła.

 

Opracował. Jan Wojczyński 20.10.2009.

utworzono : 2009-10-31

SOCIETY OF CHRIST GREAT BRITAIN PROVINCIAL HOUSE

18 Carlton Road Manchester
M16 8BB Great Britain
2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne