Zmarli

Zmarli 7 kwietnia 2008 wyświetleń: 3459

Śp. ks. Jan Wypart SChr

11. 06. 1963 - 06. 06. 1998

W sobotę 6 czerwca 1998 roku, kiedy trwały w Poznaniu uroczystości pogrzebowe śp. ks. Władysława Przybylskiego, ks. Jan jechał samochodem z Krzelkowa do Ziębic na spotkanie dziekańskie. Niestety, na spotkanie w Ziębicach już nie dojechał. Zginął w wypadku samochodowym - za cztery dni skończyłby 35 lat.
Ks. Jan Wyparł urodził się 11 czerwca 1963 roku w Środzie Śląskiej, syn Czesława i Zofii z Gołębiowskich. Ochrzczony został 14 lipca w rodzinnej parafii w Szczepanowie k. Środy Śl. Tam ukończył szkołę podstawową będąc równocześnie ministrantem. Następnie naukę kontynuował w Zespole Szkół Elektronicznych, Liceum Zawodowym we Wrocławiu, którą kuończył egzaminem maturalnym w 1982 roku. W tym samym roku, 14 sierpnia wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego i 28 września 1982 roku rozpoczął kanoniczny nowicjat w Kiekrzu. Pierwszą profesję zakonna złożył w Kiekrzu 29 września 1983 roku. Następnie rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne, a potem czteroletnie teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Studia ukończył ze stopniem magisterskim uzyskanym na KUL, na podstawie pracy: „Polacy w Szwecji do 1939 r". Profesję dozgonną złożył 10 kwietnia 1988 roku w Poznaniu. W następnym dniu przyjął z rąk bpa St. Napierały święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z tych samych rąk 16 maja 1989 roku.

Po święceniach przez dwa lata pracował jako wikariusz na parafii w Stargardzie Szczecińskim. Następnie został przez przełożonych skierowany do duszpasterskiej pracy polonijnej w Wielkiej Brytanii. Najpierw pracował przez dwa lata w polskiej parafii w Manchester, potem przez rok w Southampton i w 1993 roku został proboszczem w High Wycombe. Po trzech latach pracy za granicą przyjechał do Poznania, gdzie wziął udział w miesięcznej probacji zakonnej, zakończonej rekolekcjami. W duszpasterskiej pracy w Wielkiej Brytanii cieszył się uznaniem środowisk polskich i polonijnych.

21 listopada 1997 roku został odwołany z pracy polonijnej i skierowany został do pomocy duszpasterskiej w parafii Serca P.J. w Szczecinie. W kwietniu 1998 roku, z związku z chorobą proboszcza w Krzelkowie, podjął się pełnić tam obowiązki proboszcza. Niestety, w Krzelkowie pracował zaledwie niecały miesiąc, kiedy nagła śmierć wyrwała go z grona duszpasterzy.

Uroczystości pogrzebowe, które zgromadziły wielu kapłanów i wiernych odbyły się najpierw w Krzelkowie, a potem w rodzinnym Szczepanowie. W piątek, 12 czerwca w Krzelkowie uroczystościom przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki TChr, a homilię wygłosił sekretarz generalny ks. Edward Strycharz TChr. Następnie zwłoki śp. ks. Jana zostały przewiezione do Szczepanowa,   gdzie   następnego   dnia   uroczystościom   pogrzebowym przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Antoni Klein TChr, a homilie wygłosił ks. Jacek Kochaniak TChr. Ks. Jan Wyparł spoczął wśród kapłanów pochowanych przy kościele parafialnym.

Dobry Jezu a nasz Panie - Daj mu wieczne spoczywanie

Ks. Bernard Kołodziej TChr

aktualizowano: 2015-02-18
Wszystkich rekordów:

SOCIETY OF CHRIST GREAT BRITAIN PROVINCIAL HOUSE

18 Carlton Road Manchester
M16 8BB Great Britain
2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne